امروزه لزوم استفاده از سیستم های نظارت تصویری ودوربینهای مداربسته هر روز بیش ازپیش احساس میگردد . البته بدیهی است  این نظارت زمانی ارزشمند و کارا خواهد بود که مستمر و بی وقفه انجام پذیرد.چنانچه به هر دلیل ابزار های نظارت تصویری ما حتی برای مدت زمانی کوتاه از کار بیفتند این بدین معناست که کنترل ما بر سیستم برای مدت زمانی از دست رفته است.در صورتی که اقدام های خرابکارانه را مد نظر نداشته باشیم، یکی از مهمترین دلایل از دست رفتن کارکرد سیستم های نظارتی، قطع برق می باشد.استفاده از یو پی اس در کنار دوربین های مداربسته سبب می گردد که علاوه بر حفاظت از دستگاهها در برابر نوسانات برق شهر، حتی در صورت قطع برق شهر نیز دستگاهها به کار خود ادامه دهند.

.

.

.

یو پی اس پیشنهادی برای تجهیزات حفاظتی و مداربسته : SR SERIES

یو پی اس پیشنهادی برای تجهیزات حفاظتی و مداربسته  : SINE PLUS SERIES

یو پی اس پیشنهادی برای تجهیزات حفاظتی و مداربسته : SINE SERIES