بر کسی پوشیده نیست انتقال و ذخیره دیتا و اطلاعات در دنیای امروزه مهمترین نقش در پیشبرد رویدادهای علمی و تحقیقاتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، پزشکی و ... را عهده دار میباشد که این امر خطیر توسط تجهیزات کامپیتری انجام میگردد . نوسانات و اختلالات برق شبکه میتواند باعث صدمات جبران ناپذیر سخت افزاری و نرم افزاری گردد .

حفاظت در برابر مشکلات و نوسانات برق شبکه در شرایط حساس بعهده دستگاههای یو پی اس میباشد .


یو پی اس پیشنهادی برای سرور و تجهیزات شبکه : SR SERIES

یو پی اس پیشنهادی برای سرور و تجهیزات شبکه  : RT SERIES

یو پی اس پیشنهادی برای کلاینت ها و کاربران خانگی: SINE PLUS SERIES