لوازم الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده در منزل اعم از سیستم های صوتی و تصویری ، لوازم برقی حساس ، روشنایی و ... نیز مانند هر تجهیز دیگری ببایستی از اختلالات و نوسانات برق شهر حفاظت شوند .

از اینرو پیشنهادات و راهکارهای مناسب در این خصوص تقدیم حضور میگردد .

NBNVB

.

JGHBJM

یو پی اس پیشنهادی برای روشنایی و دربهای اتوماتیک : SINE SERIES

یو پی اس پیشنهادی برای تجهیزات مدیریت هوشمند ساختمان : SR SERIES

یو پی اس پیشنهادی برای سیستم های صوتی وتصویریو کامپیوترهای خانگی : SINE SERIES